Apie Projektą

T4T yra projektas, kuriuo siekiama sustiprinti suaugusiųjų švietėjų ir mokymo specialistų gebėjimus palaikyti grupės dinamiškumą virtualioje mokymosi aplinkoje, siekiant labiau įtraukti besimokančius nuotoliniu būdu.

COVID-19 pandemija ir naujausi mokomosios medžiagos pokyčiai sukėlė naujų iššūkių mokytojams ir kitiems švietimo atstovams. Daugumai jų teko greitai pereiti iš „gyvo” bendravimo į nuotolinį, kur jie turėjo užtikrinti, kad mokinių sąveika ir bendravimas išliktų toks pat kaip ir fizinėje aplinkoje. Kita vertus, besimokantieji nenori būti pasyviais informacijos gavėjais, tiesiog skaityti ilgus tekstus iš interneto svetainių ar kitų skaitmeninių šaltinių. Jie tikisi ir nori „gyvo” bendravimo tiek su mokytoju, tiek su bendraamžiais.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Uždaviniai:

  • Tobulinti švietėjų kompetencijas, susijusias su grupės dinamikos kūrimu ir palaikymu, bei užtikrinti aukšto lygio besimokančiųjų patirtį nuotolinių užsiėmimų metu.
  • Suaugusiųjų švietėjų žinių ir įgūdžių tobulinimas, siekiant pasiūlyti ir palaikyti aukštą besimokančiųjų sąveikos ir įsitraukimo į nuotoliniu būdu vedamas pamokas ir užsiėmimus lygį, sukuriant interaktyvią duomenų bazę su praktinėmis veiklomis.
  • Sukurti formaliojo ir neformaliojo švietimo srities specialistų tinklą, kuris užtikrintų vienodo lygio sąveiką ir besimokančiųjų įsitraukimą tiek virtualioje, tiek fizinėje mokymosi aplinkoje.
  • Skatinti tarpsektorinį ir tarptautinį šalių partnerių bendradarbiavimą ir aktyvų keitimąsi patirtimi bei išmoktomis pamokomis.

Tvarkaraštis

gruodžio 2021
nuotolinis susitikimas
nuotolinis
gruodžio 2021
10-11 vasario 2022
pirmasis tarptautinis susitikimas
Reusas, Ispanija
10-11 vasario 2022
rugsėjo 2022
antrasis susitikimas
Haga, Nyderlandai
rugsėjo 2022
3-5 Spalio mėn 2022
LTTA
Atėnai, Graikija
3-5 Spalio mėn 2022
vasario 2023
trečiasis susitikimas
Lodzė, Lenkija
vasario 2023
LME
Skip to content