Partneriai

Kviečiame susipažinti su projekto partneriais.

SPAIN

DomSpain

DomSpain yra mokymų ir konsultacijų įmonė, veikianti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Ji siūlo įvairias paslaugas viešajam ir privačiajam sektoriams Ispanijoje ir aktyviai dalyvauja tarptautinėse programose kartu su ilgamečiais partneriais iš įvairių šalių. DomSpain turi aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų komandą, kuri įgyvendino įvairius projektus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, susijusius su mokomųjų platformų kūrimu. DomSpain yra EAEA, EFVET ir tarptautinės e-mokymosi asociacijos, tarptautinio e-mokymosi specialistų, tyrėjų ir studentų tinklo, narė; dalyvauja „EU Pact for Skills“ programoje.

DomSpain mokymų skyrius rengia mokymo programas keturiomis pagrindinėmis kryptimis:

  • Kursai ir užsiėmimai besimokantiems suaugusiems, įskaitant užsienio kalbų, IKT, kulinarijos, šokių ir asmeninio augimo pamokas
  • Profesinis mokymas: IKT, užsienio kalbos, įsidarbinimo galimybės, mokymasis darbo vietoje
  • Mokymai švietėjams, orientuoti į užsienio kalbų kompetencijų tobulinimą, skaitmeninių įrankių ir naujų mokymo metodų naudojimą, mišrų mokymąsi
  • Popamokinė veikla moksleiviams ir tėvams, įskaitant užsienio kalbas, robotiką, kodavimą ir saugumą internete

GREECE

MYARTIST

Organizacija MYARTIST yra tarsi tiltas tarp menininkų ir visuomenės. Ši idėja kilo perskaičius Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 27 straipsnį „Kiekvienas turi teisę laisvai dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime, [ir] mėgautis menu“.

MYARTIST yra socialinė kooperatinė įmonė, įkurta 2018 m. Ši organizacija teikia visuotinės svarbos paslaugas ir reintegruoja socialiniai remtinus ir marganalizuotus asmenis (neįgaliuosius, ilgalaikius bedarbius, buvusius kalinius, narkomanus ir kt.),teikdami jiems instruktavimo/konsultavimo ir mentorystės paslaugas.

MYARTIST siūlo vadybos, koučingo, mentorystės ir konsultavimo paslaugas baigusiems „menų mokyklas“, kviesdama įmones „įvaikinti“ menininką ir apmokėti jo veiklos išlaidas (paveikslo, skulptūros sukūrimui, fotografijos parodai surengti ir kt.). MYARTIST suveda kūrybingus talentus su pažangiomis įmonėmis. Iš įmonės ir menininko sinergijos gimsta precedento neturinti meno kolekcija, išskirtinis ir novatoriškas verslaus menininko tapatybės liudijimas.

Tokiu būdu MYARTIST siekia įtraukti meną kaip svarbų įrankį skatinant bendradarbiavimą tarp įvairių tautų, kultūrų ir pasaulėžiūrų, kad būtų skatinama tolerancija ir solidarumas ginant žmogaus teises.

Lithuania

EDUPRO

VšĮ Edukaciniai projektai (EP) yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, kuri tiria, plėtoja, organizuoja, veda ir koordinuoja mokymus neformaliojo švietimo srityje įvairioms tikslinėms grupėms, suaugusiųjų švietėjams ir savanoriams.

Organizacija siekia:

  • Skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos principus neformaliojo, socialinių ir profesinių įgūdžių ugdymo, tobulinimo srityje;
  • Kurti neformaliojo švietimo programas, kompetencijų tobulinimo programas specialistams, dirbantiems socialiai remtinų visuomenės grupių socialinės integracijos ir socializacijos srityje;
  • Organizuoti mokymus mokytojams, užsiėmimus vaikams, siekiant užtikrinti XXI amžiaus įgūdžių ugdymą;
  • Rengti, įgyvendinti nacionalinius ir Europos Sąjungos finansuojamus projektus skaitmeninio ugdymo skatinimo ir plėtros srityje bei aktyviai dalyvauti žiniomis grįstame, pilietinės visuomenės kūrimo, žmonių įgalinimo procese.

EDUPRO dirba dviem pagrindinėmis kryptimis:

  1. Vykdo įvairius mokymo kursus, seminarus, konferencijas, susitikimus ir kitus renginius (įskaitant praktinę veiklą) suaugusiųjų švietėjams ir mokytojams bei teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir švietėjiškos veiklos paslaugas socialiai remtinoms visuomenės grupėms, siekiant užtikrinti jų integraciją į darbo rinką ir visuomenę.
  2. Prisideda prie įvairių inovacijų, naujų darbo priemonių, technologijų priartinimo prie bendrojo ir suaugusiųjų švietimo srities, ugdant suaugusiųjų ir vaikų skaitmenines kompetencijas, siekiant užtikrinti sėkmingą jų prisitaikymą prie greitai besikeičiančio pasaulio ir jo poreikių.

Į edukacines veiklas įtraukiami įvairaus amžiaus suaugusieji, pradedant socialinio darbo specialistais, psichologais, mokytojais, lektoriais, taip pat verslininkais, savanoriais ir kt., baigiant pažeidžiamomis ir rizikos grupėmis, pvz. ilgalaikiai bedarbiai, žemos kvalifikacijos ir įgūdžių žmonės ir t. t.

Bulgaria

ARTIED

Kūrybiškumo ugdymo ir edukacinė studija ARTIED koncentruojasi į meno vertinimą ir menu pagrįstą ugdymą. Manome, kad menas turi gilią reikšmę ir padeda geriau suprasti save, žmones ir mus supantį pasaulį. Mūsų tikslai yra orientuoti į tris kryptis: 1) Norime paskatinti daugiau žmonių sulėtinti tempą, sumažinti stresą, kylantį iš kasdienės rutinos, ir mėgautis lėtu bei „žaliu“ gyvenimu harmonijoje su gamta. Vienas iš būdų tai pasiekti – įsigilinti į meno kūrinių prasmę ir išmokti pritaikyti ją sau. Tai padeda mums iš naujo atrasti save ir ieškoti savo gyvenimo prasmės. 2) Mes tikime, kad menas visomis savo formomis ugdo mūsų kūrybiškumą ir „neįprastą“ mąstymą, padeda laužyti stereotipus, didina emocinį intelektą ir įkrauna teigiamų emocijų. Štai kodėl mes turime nuolat juos puoselėti ir naudoti. 3) Nuolat skatiname verslumą ir asmeninį bei profesinį meno ir amatų įkvėptų žmonių tobulėjimą ir stengiamės „atverti“ kultūros sektorių žmonėms su negalia.

Kad to pasiektume, organizuojame trumpus edukacinius ir meno pažinimo užsiėmimus bei mokymus, skirtus ugdyti kūrybiškumą. Jie skatina besimokančiuosius domėtis įvairiais meno judėjimais, stiliais, menininkais ir klasikinio, modernaus ir postmodernaus meno kūriniais, taip pat padeda įveikti baimę kalbėti apie meno kūrinius ir jų sukeliamas emocijas. Tokiu būdu mes skatiname savo dalyvius giliau pažvelgti į meno kūrinius, išmokti juos analizuoti ir kurti naujas sąsajas bei asociacijas. Taip pat organizuojame specialias meno sesijas ir užsiėmimus senjorams ir vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems demencija ir Alzheimerio liga, kad palaikytume jų aktyvų senėjimą ir socialinę įtrauktį.

Netherlands

VI ONE

„VIONE Consultancy“ buvo įkurta 2019 m. kaip privati įmonė, dirbanti mokymosi visą gyvenimą, koučingo, mentorystės, skaitmenizavimo, psichikos sveikatos srityse. Taip pat teikia paslaugas vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų, veda mokymus suaugusiesiems ir valdo žmogiškuosius išteklius.

Šiuo metu mes įtraukiame įvairias bendruomenes į socialinius projektus ir programas vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ir teikiame savo paslaugas visame pasaulyje. Mūsų, kaip įmonės, tikslas yra sukurti naujus metodus, kuriuos galėtume panaudoti ugdymui ir asmeniniam tobulėjimui konsultavimo ir mentorystės programose.

Mes nuolatos metame sau iššūkį naudoti naujausias patikrintas metodikas ir įrankius bei derinti juos su naujai sukurtais metodais ir skaitmeninėmis technologijomis, kad užtikrintume nuodugnų mokymąsi ir pasiektume ilgalaikius pokyčius.

TIKSLAI

Suteikti žmonėms ir organizacijoms nuolatinį tobulėjimą ir tvarų augimą.

Prisidėti prie žmonių suvokimo ir naujovių, mokantis visą gyvenimą ir rūpinantis savimi.

Suformuoti motyvacines sistemas, skirtas įgyvendinti pilietinėje visuomenėje.

Pasiekti ilgalaikį poveikį, grįstą sąžiningumu ir bendradarbiavimu, tarptautiniu lygiu.

Poland

SAN

Socialinių mokslų universitetas yra didžiausia privati mokymo įstaiga Lenkijoje, turinti daugiau nei 25 metų patirtį. Mes teikiame aukštos kokybės išsilavinimą studentams iš viso pasaulio.Universitetas siūlo platų bakalauro ir magistro studijų programų pasirinkimą didžiuosiuose Lenkijos miestuose ir filialuose Londone. Pas mus taip pat galima baigti MBA ir doktorantūros studijas bei išskirtinę Amerikos magistro studijų programą bendradarbiaujant su Clark universitetu. Švietimo reitinguose, kuriuos rengia įtakingi nacionaliniai žurnalai, mūsų universitetas užima labai aukštą vietą. Universitetas turi 18 katedrų, įskaitant vadybos, finansų ir apskaitos, sociologijos, psichologijos, nacionalinio saugumo ir IT studijų katedras.

SAN tikslas – suteikti studentams ir absolventams specialių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų XXI amžiaus darbo rinkoje tiek vietos, tiek tarptautiniu lygiu. Todėl visos programos yra kuriamos glaudžiai bendradarbiaujant su partnerių įmonėmis ir institucijomis ir suteikia studentams galimybę atlikti praktiką bei dalyvauti įdomiuose projektuose realioje verslo aplinkoje.

SAN taip pat glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis švietimo organizacijomis, asociacijomis ir fondais, taip pat su vietos ir nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Be pagrindinės veiklos, universitetas yra reikšminga suaugusiųjų švietimo (LLM) institucija, siūlanti įvairius kursus suaugusiems. Daugelis mūsų veiklos remiasi glaudžiu bendradarbiavimu su profesinio mokymo sektoriaus veikėjais, kuriems organizuojame mokymus ir studijas.

SAN turi padalinį, Lenkijos atvirąją akademiją, atsakingą už nuotolinių kursų kūrimą ir teikimą (kaip studijas ir trumpus kursus). Platforma yra Moodle. Universitetas turi patirties kuriant naujus e. mokymosi kursus daugelyje sričių.

Skip to content