O Projekcie

T4T to projekt, którego celem jest wzmocnienie umiejętności edukatorów dorosłych i osób prowadzących szkolenia w zakresie budowania i podtrzymywania efektywnej dynamiki grupowej w środowiskach edukacji cyfrowej, aby lepiej angażować swoich uczniów online.

Pandemia COVID 19 oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałów instruktażowych stworzyły nowe wyzwania dla edukatorów i liderów szkoleniowych. Większość z nich musiała szybko przestawić się z zajęć bezpośrednich na zajęcia online, w których trzeba było zapewnić taki sam poziom interakcji i uczestnictwa uczniów. Z drugiej strony, dzisiejsi uczniowie nie chcą być biernymi odbiorcami informacji, tylko czytającymi długie teksty ze stron internetowych lub innych źródeł cyfrowych. Oczekują i chcą żywej interakcji zarówno z trenerem/wykładowcą, jak i z rówieśnikami.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Cele T4T to:

  • Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania i podtrzymywania efektywnej dynamiki grupy online oraz zapewnienie wysokiego poziomu doświadczeń uczniów w klasie cyfrowej poprzez opracowanie wytycznych i biblioteki zasobów na ten temat.
  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zapewniania i utrzymywania wysokiego poziomu interakcji i uczestnictwa uczniów w lekcjach i sesjach prowadzonych w formie cyfrowej poprzez stworzenie interaktywnej bazy danych praktycznych ćwiczeń energetyzujących, rozgrzewających i podsumowujących, odpowiednich dla środowiska online, a także materiałów wideo pokazujących, jak łatwo je zastosować.
  • Stworzenie sieci specjalistów ds. edukacji i organizatorów szkoleń z zakresu edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
  • Promowanie współpracy międzysektorowej i międzypaństwowej w krajach partnerskich oraz aktywne dzielenie się doświadczeniami i zdobytą wiedzą przez organizatorów edukacji w sektorze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym.

Oś czasu

grudzień 2021
Spotkanie wstępne
grudzień 2021
10-11 lutego 2022
Międzynarodowe spotkanie partnerskie 1
Reus, Hiszpania

porządek obrad

10-11 lutego 2022
wrzesień 2022
Międzynarodowe spotkanie partnerskie 2
Haga, Holandia

porządek obrad

wrzesień 2022
4.LTTA
3-5 Październik 2022
LTTA
Ateny, Grecja

porządek obrad Video

3-5 Październik 2022
luty 2023
Międzynarodowe spotkanie partnerskie 3
Łódź, Polska

porządek obrad

luty 2023
Lokalne wydarzenie upowszechniające
Skip to content