O Projekcie

T4T to projekt, którego celem jest wzmocnienie umiejętności edukatorów dorosłych i osób prowadzących szkolenia w zakresie budowania i podtrzymywania efektywnej dynamiki grupowej w środowiskach edukacji cyfrowej, aby lepiej angażować swoich uczniów online.

Pandemia COVID 19 oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałów instruktażowych stworzyły nowe wyzwania dla edukatorów i liderów szkoleniowych. Większość z nich musiała szybko przestawić się z zajęć bezpośrednich na zajęcia online, w których trzeba było zapewnić taki sam poziom interakcji i uczestnictwa uczniów. Z drugiej strony, dzisiejsi uczniowie nie chcą być biernymi odbiorcami informacji, tylko czytającymi długie teksty ze stron internetowych lub innych źródeł cyfrowych. Oczekują i chcą żywej interakcji zarówno z trenerem/wykładowcą, jak i z rówieśnikami.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Cele T4T to:

  • Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania i podtrzymywania efektywnej dynamiki grupy online oraz zapewnienie wysokiego poziomu doświadczeń uczniów w klasie cyfrowej poprzez opracowanie wytycznych i biblioteki zasobów na ten temat.
  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zapewniania i utrzymywania wysokiego poziomu interakcji i uczestnictwa uczniów w lekcjach i sesjach prowadzonych w formie cyfrowej poprzez stworzenie interaktywnej bazy danych praktycznych ćwiczeń energetyzujących, rozgrzewających i podsumowujących, odpowiednich dla środowiska online, a także materiałów wideo pokazujących, jak łatwo je zastosować.
  • Stworzenie sieci specjalistów ds. edukacji i organizatorów szkoleń z zakresu edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
  • Promowanie współpracy międzysektorowej i międzypaństwowej w krajach partnerskich oraz aktywne dzielenie się doświadczeniami i zdobytą wiedzą przez organizatorów edukacji w sektorze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym.

Oś czasu

grudzień 2021
Spotkanie wstępne
grudzień 2021
10-11 lutego 2022
Międzynarodowe spotkanie partnerskie 1
Reus, Hiszpania

porządek obrad

10-11 lutego 2022
wrzesień 2022
Międzynarodowe spotkanie partnerskie 2
Haga, Holandia

porządek obrad

wrzesień 2022
4.LTTA
3-5 Październik 2022
LTTA
Ateny, Grecja

porządek obrad Video

3-5 Październik 2022
luty 2023
Międzynarodowe spotkanie partnerskie 3
Łódź, Polska

porządek obrad

luty 2023
11-12 Październik 2023
Lokalne wydarzenie upowszechniające
Šiauliai, Lithuania

Agenda

11-12 Październik 2023
22 września 23
MULTIPLIER EVENT NIDERLANDY
Haga, Holandia

Agenda

22 września 23
27 września 23
MULTIPLIER EVENT LITWA
Szawle, Litwa

Agenda

27 września 23
11 października 23
MULTIPLIER EVENT BUŁGARIA
Sofia, Bułgaria

Agenda

11 października 23
22 października 23
MULTIPLIER EVENT POLSKA
Warszawa, Polska

Agenda

22 października 23
27 października 23
MULTIPLIER EVENT HISZPANIA
Reus, Hiszpania

Agenda

27 października 23
29 października 23
MULTIPLIER EVENT GRECJA
Trikala, Grecja

Agenda

29 października 23
Skip to content