Rezultaty

book

Wytyczne

Wytyczne dla edukatorów dorosłych dotyczące tego, jak lepiej tworzyć efektywną dynamikę grupy w środowisku uczenia się online.

resource-library

Biblioteka zasobów

Materiały służące utrzymaniu interakcji w grupie online i wskazujące na dostępne praktyki europejskie. Będą one stanowić uzupełnienie wytycznych i służyć jako punkt odniesienia. 

pexels-julia-m-cameron-4144294

Ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia z języka i przedsiębiorczości, edukacja ekologiczna, technologie informacyjno-komunikacyjne, wykorzystanie działań twórczych w edukacji oraz ćwiczenia dla osób niepełnosprawnych.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Webinary

Podczas webinariów uczestnicy przetestują ćwiczenia z prawdziwymi nauczycielami i przedstawią rzeczywiste studia przypadków zastosowania opracowanych ćwiczeń w praktyce.

Skip to content