Partners

Wil je het hele team ontmoeten?

SPAIN

DomSpain

DomSpain is een Training en Consulting bedrijf actief op nationaal en internationaal niveau. Het biedt een verscheidenheid aan diensten aan de publieke en private sector van Spanje en neemt actief deel aan internationale programma’s via een gerenommeerd netwerk van partners in het buitenland. DomSpain heeft een hooggekwalificeerd team van informatietechnologie dat verschillende projecten op nationaal en internationaal niveau heeft geïmplementeerd met betrekking tot de ontwikkeling van educatieve platforms. DomSpain is lid van de EAEA, EFVET en International E-Learning Association, een internationaal netwerk van e-learningprofessionals, onderzoekers en studenten; het is betrokken bij het EU-pact voor vaardigheden.

De afdeling Training van DomSpain ontwikkelt educatieve programma’s in vier hoofdrichtingen:

 • Cursussen en workshops voor lerende volwassenen, inclusief lessen vreemde talen, ICT, koken, dans en persoonlijke groei
 • BOO: ICT, vreemde talen, inzetbaarheid, werkplekleren
 • Trainingen voor opvoeders gericht op het verbeteren van de vaardigheden in vreemde talen, het gebruik van digitale hulpmiddelen en nieuwe lesmethoden, blended learning
 • Buitenschoolse activiteiten voor schoolkinderen en ouders, waaronder vreemde talen, robotica, coderen en internetveiligheid

GREECE

MYARTIST

Geïnspireerd door artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, “Iedereen heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, [en] om van de kunsten te genieten”, is MYARTIST een brug tussen kunstenaars en de samenleving.

MYARTIST is een sociale coöperatieve onderneming, opgericht in 2018, gespecialiseerd in het verlenen van diensten van algemeen belang of in de re-integratie, door middel van werk, coaching/counselling en mentoring, van kansarme en gemarginaliseerde kunstenaars (gehandicapten, langdurig werklozen, voormalige gedetineerden , verslaafden, enz.).

MYARTIST biedt management-, coaching-, mentoring- en adviesdiensten aan afgestudeerden van “kunstacademies”, waarbij bedrijven worden uitgenodigd om een ​​kunstenaar te “adopteren” en zijn/haar bedrijfskosten op zich te nemen (om een ​​schilderij, een beeldhouwwerk te maken, een fototentoonstelling te organiseren) , enzovoort.). MYARTIST brengt creatieve talenten in contact met bedrijven van topkwaliteit. Uit de synergie tussen het bedrijf en de kunstenaar wordt een ongekende kunstcollectie geboren, een uitzonderlijke en innovatieve getuigenis van een ondernemende kunstenaarsidentiteit.

Op die manier wil MYARTIST kunst gebruiken als een belangrijk instrument voor het bevorderen van de dialoog tussen verschillende volkeren, culturen en wereldbeelden om tolerantie en solidariteit aan te moedigen bij de verdediging van mensenrechten, ten grondslag liggen aan het belang van de relatie tussen de kunstenaar en de meest dwingende kwesties van onze tijd.

Lithuania

EDUPRO

VsI EDUKACINAI PROJEKTAI (EP) is een niet-gouvernementele non-profit regionale organisatie die onderzoek doet naar, ontwikkelt, organiseert, verzorgt, coördineert en begeleidt trainingen op het gebied van niet-formeel onderwijs voor verschillende doelgroepen, zowel voor volwasseneneducatie als vrijwilligers.

Organisatie streeft naar:

 • Bevorderen, ontwikkelen en implementeren van de principes van een programma voor levenslang leren op het gebied van niet-formele, sociale en professionele ontwikkeling en verbetering van vaardigheden;
 • Niet-formele onderwijsprogramma’s, competentieontwikkelingsprogramma’s creëren voor specialisten die werkzaam zijn op het gebied van sociale integratie en socialisatie van sociaal achtergestelde samenlevingsgroepen;
 • Het organiseren van trainingen voor leerkrachten, workshops voor kinderen om de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden te waarborgen;
 • Nationale en door de Europese Unie gefinancierde projecten voorbereiden en uitvoeren op het gebied van de bevordering en ontwikkeling van digitaal onderwijs en actief deelnemen aan het proces op basis van kennis, creatie van het maatschappelijk middenveld en empowerment van mensen.

EDUPRO werkt in twee richtingen:

 1. EDUPRO voert verschillende trainingen, seminars, conferenties, bijeenkomsten en andere evenementen (inclusief praktische activiteiten) uit voor zowel opvoeders als leraren en biedt informatie-, advies-, bemiddelings- en educatieve activiteiten aan kansarme groepen uit de samenleving om hun sociale en arbeidsintegratie;
 2. Bijdragen aan het brengen van verschillende innovaties, nieuwe werkinstrumenten, technologieën dichter bij het algemene onderwijs en het volwassenenonderwijs, het ontwikkelen van digitale media-competenties van volwassenen en kinderen om hun succesvolle aanpassing aan de snel veranderende wereld en haar eisen te verzekeren.

Bij de educatieve activiteiten zijn volwassenen van alle leeftijden betrokken, beginnend met professionals uit het maatschappelijk werk, psychologen, leraren, trainers, maar ook ondernemers, gemeenschappen, vrijwilligers, enz. en eindigend met kwetsbare en risicogroepen, b.v. langdurig werklozen, laaggeschoolde en laaggekwalificeerde mensen, enz.

Bulgaria

ARTIED

Creativiteit en Educatief Studio ARTIED is gecentreerd rond de concepten van Art Appreciation en Art Inspired Education. Onze overtuiging is dat “Kunst betekenis heeft en ons helpt onszelf, de mensen en de wereld om ons heen beter te begrijpen”.

Onze doelen zijn in 3 hoofdrichtingen:

 1. We willen meer mensen aanmoedigen om het rustiger aan te doen, het stressniveau van hun dagelijkse routines te verminderen en te genieten van de kunst van het langzaam en ‘groen’ leven, in harmonie met de natuur. Een van de manieren om dit te bereiken is door je te verdiepen in artistieke uitdagingen en te leren hoe je kunstwaardering kunt gebruiken om verborgen boodschappen in kunstwerken te ‘lezen’ en erover na te denken. Dit helpt ons om onszelf te herontdekken en onze eigen zin in het leven te zoeken (en te onthullen).
 2. Wij geloven dat kunst in al zijn vormen onze creativiteit en ‘out-of-the-box’-denken stimuleert, ons helpt stereotypen te doorbreken, onze emotionele intelligentie vergroot en ons oplaadt met positieve emoties. Daarom moeten we deze voortdurend koesteren en uitoefenen.
 3. We stimuleren voortdurend ondernemerschap en persoonlijke en professionele ontwikkeling van door kunst en ambacht geïnspireerde mensen en werken om de culturele sector te ‘openen’ voor mensen met een handicap.

Om dit alles te bereiken, organiseren we korte educatieve en kunstwaarderingssessies en creativiteitstimulerende trainingen. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid van leerlingen naar verschillende kunststromingen, stijlen, kunstenaars en werken uit de klassieke, moderne en postmoderne kunst, maar helpen hen ook de angst te overwinnen om over kunstwerken te praten en de emoties die ze oproepen. Zo stimuleren we onze deelnemers om een ​​‘innerlijk kijkje’ te nemen in kunstwerken, ze te leren analyseren en nieuwe verbanden en associaties te leggen die verder gaan dan de dingen, op het eerste gezicht zichtbaar. We organiseren ook speciale kunstsessies en activiteiten voor senioren en ouderen met dementie en Alzheimer om hun actief ouder worden en sociale inclusie te ondersteunen.

Netherlands

VI ONE

VIOne Consultancy is in 2019 opgericht als een privébedrijf dat werkt op het gebied van levenslang leren, coaching, mentoring, digitalisering, geestelijke gezondheid, diensten voor kinderen met leerproblemen en interventies in crisissituaties, trainingen voor volwassenen en human resources management en ontwikkeling.

Tegenwoordig betrekken we hele gemeenschappen bij sociale projecten en programma’s op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau en leveren we onze diensten wereldwijd. Ons doel als bedrijf is om nieuwe benaderingen en methoden te ontwikkelen, die we kunnen gebruiken voor onderwijs en persoonlijke ontwikkeling in onze advies- en mentorprogramma’s.

We dagen onszelf voortdurend uit om de nieuwste bewezen methodologieën en tools op een geïntegreerde manier te gebruiken en te combineren met nieuw ontwikkelde technieken en digitale technologie om diepgaand leren te garanderen en een langdurig verschil te maken.

DOEL

Zorg voor constante verbetering, duurzame groei en geluk voor mensen en organisaties.

Bijdragen aan de wereldwijde bewustwording en innovatie op het gebied van levenslang leren en zelfzorg.

Vorm motiverende systemen voor implementatie in het maatschappelijk middenveld.

Realiseer langdurige impact op internationaal niveau door integriteit en samenwerking.

Poland

SAN

University of Social Sciences is de grootste particuliere onderwijsinstelling in Polen, met meer dan 25 jaar ervaring. We bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs aan studenten van over de hele wereld. De universiteit biedt een breed scala aan bachelor- en masterprogramma’s in de grote steden in Polen en op de branch campus in Londen. Ons aanbod omvat ook MBA- en PhD-studies en een unieke Amerikaanse masteropleiding in samenwerking met Clark University. In de onderwijsranglijsten, gepubliceerd door de invloedrijke landelijke tijdschriften, staat onze universiteit zeer hoog. Er zijn 18 afdelingen, waaronder Management, Financiën en Boekhouding, Sociologie, Psychologie, Nationale Veiligheid en IT-studies.

Het doel van SAN is om studenten en afgestudeerden uit te rusten met specialistische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw, zowel op lokaal als internationaal niveau. Daarom zijn alle programma’s ontwikkeld in nauwe samenwerking met partnerbedrijven en -instellingen en bieden ze studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan stageprogramma’s en verschillende projecten in een echte zakelijke omgeving.

SAN werkt ook nauw samen met een breed scala aan onderwijsorganisaties, verenigingen en stichtingen, evenals met lokale en nationale autoriteiten.

Afgezien van de hoofdactiviteit is de universiteit een belangrijke instelling voor permanente volwasseneneducatie (LLL) die verschillende cursussen voor volwassenen aanbiedt. Veel van onze activiteiten zijn gebaseerd op nauwe samenwerking met actoren uit de VET-sector, voor wie we trainingen en studies organiseren.

SAN heeft een speciale eenheid die verantwoordelijk is voor het maken en aanbieden van e-learningcursussen (als hele studies en korte cursussen) – Polish Open Academy. Het platform is Moodle. De universiteit heeft ervaring met het creëren van nieuwe e-learningcursussen op vele gebieden.

Ga naar de inhoud