Σχετικα

Το T4T είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτών/-τριών ενηλίκων και των επαγγελματιών κατάρτισης να δημιουργούν και να διατηρούν αποτελεσματικές δυναμικές ομάδες σε ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ώστε να εμπλέκουν καλύτερα τους/τις διαδικτυακούς /-ές εκπαιδευόμενους/-ες.

Η πανδημία του COVID 19 και οι πρόσφατες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό υλικό έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τους/τις εκπαιδευτές/-τριες και τους/τις υπεύθυνους/-ες κατάρτισης. Οι περισσότεροι/-ες από αυτούς/-ές χρειάστηκε να μετακινηθούν γρήγορα από τις δια ζώσης στις διαδικτυακές τάξεις, όπου έπρεπε να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο αλληλεπίδρασης και συμμετοχής των εκπαιδευομένων. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευόμενοι/-ες σήμερα δε θέλουν να είναι παθητικοί/-ές δέκτες/-κτριες πληροφοριών, διαβάζοντας απλώς μακροσκελή κείμενα από ιστότοπους ή άλλες ψηφιακές πηγές. Περιμένουν και θέλουν ζωντανή αλληλεπίδραση τόσο με τον/την εκπαιδευτή/-τρια ή τον/την διδάσκοντα/-σκουσα όσο και με τους/τις συνεκπαιδευόμενούς/-ές τους.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Οι στόχοι του T4T είναι:

  • Βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/-τριών στις ιδιαιτερότητες της δημιουργίας και διατήρησης αποτελεσματικών δυναμικών ομάδων στο διαδίκτυο και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εμπειρίας των εκπαιδευόμενων στην ψηφιακή τάξη με την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και μιας βιβλιοθήκης πηγών για το θέμα.
  • Βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την παροχή και τη διατήρηση υψηλών επιπέδων αλληλεπίδρασης και συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε ψηφιακά παρεχόμενα μαθήματα και συνεδρίες με τη δημιουργία μιας διαδραστικής βάσης δεδομένων με πρακτικές δραστηριότητες ενεργοποίησης, προθέρμανσης και αναδίπλωσης κατάλληλες για ένα διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς και με πηγές βίντεο που δείχνουν πώς να τις εφαρμόζουν εύκολα.
  • Δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματιών της εκπαίδευσης και παρόχων κατάρτισης στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
  • Προώθηση της διατομεακής και διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών-εταίρων και ενεργή ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης στον επίσημο, μη τυπικό και άτυπο τομέα.

Χρονοδιάγραμμα

Δεκέμβριος 2021
Εισαγωγική συνάντηση:
διαδικτυακή
Δεκέμβριος 2021
10-11 Φεβρουαρίου 2022
1η Διακρατική συνάντηση
Ρέους, Ισπανία

Ατζέντα

10-11 Φεβρουαρίου 2022
Σεπτέμβριος 2022
2η Διακρατική συνάντηση
Χάγη, Ολλανδία

Ατζέντα

Σεπτέμβριος 2022
4.LTTA
3-5 Οκτώβριος 2022
Επιμόρφωση Προσωπικού Μικρής Διάρκειας
Αθηνα, Ελλάδα

Ατζέντα Βίντεο

3-5 Οκτώβριος 2022
Φεβρουάριος 2023
3η Διακρατική συνάντηση
Λοτζ, Πολωνία

Ατζέντα

Φεβρουάριος 2023
11-12 Οκτώβριος 2023
Τοπική εκδήλωση διάδοσης
Šiauliai, Lithuania

Agenda

11-12 Οκτώβριος 2023
22 Σεπτεμβρίου 23
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΌ ΓΕΓΟΝΌΣ ΚΆΤΩ ΧΏΡΕΣ
Χάγη, Ολλανδία

Agenda

22 Σεπτεμβρίου 23
27 Σεπτεμβρίου 23
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΛΙΘΟΥΑΝΊΑ
Šiauliai, Λιθουανία

Agenda

27 Σεπτεμβρίου 23
11 Οκτωβρίου 23
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ
Σόφια, Βουλγαρία

Agenda

11 Οκτωβρίου 23
22 Οκτωβρίου 23
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΠΟΛΩΝΊΑ
Βαρσοβία, Πολωνία

Agenda

22 Οκτωβρίου 23
27 Οκτωβρίου 23
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΌ ΓΕΓΟΝΌΣ ΙΣΠΑΝΊΑ
Reus, Ισπανία

Agenda

27 Οκτωβρίου 23
29 Οκτωβρίου 23
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα, Ελλάδα

Agenda

29 Οκτωβρίου 23
Μετάβαση στο περιεχόμενο