За проекта

T4T е проект, който цели повишаване капацитета на обучителите и тренинг професионалистите да изграждат и поддържат ефективна групова динамика в дигитална среда и по-добре да ангажират своите онлайн обучаеми.

Пандемията от КОВИД-19 и предизвиканото от нея бързо развитие на образователните технологии създаде нови предизвикателства пред обучителите и тренинг експертите. Повечето от тях трябваше бързо да преминат от присъствена към онлайн среда, в която да гарантират същото ниво на взаимодействие и участие от страна на обучаемите. Същевременно днешните учещи не искат да са пасивни получатели на информация и само да четат дълги текстове от интернет страници или други дигитални ресурси. Те очакват и искат „живо“ взаимодействие както с обучителя, така и с другите участници.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Специфичните цели на проекта T4T са:

  • Повишаване на уменията на обучителите как да изграждат и поддържат ефективна онлайн групова динамика и да осигурят високо ниво на обучителна ефективност в дигитална среда чрез разработване на Насоки и ресурсна библиотека по темата;
  • Повишаване на знанията и уменията на обучителите да осигурят и поддържат високо ниво на взаимодействие и участие на учещите в дигитално провеждани сесии и уроци чрез създаване на интерактивна база данни от практически енергизиращи, подгряващи и закриващи обученията дейности, подходящи за онлайн среда, както и на видео ресурси за тяхното лесно прилагане;
  • Създаване на мрежа от обучители и тренинг професионалисти, работещи в сферата на формалното и неформалното образование;
  • Развитие на междусекторното и международното сътрудничество между партньорските държави и активно споделяне на опит и научени уроци между доставчици на обучение от сферата на формалното, неформалното и иформалното образование.

График

декември 2021
Първоначална среща
Online

Agenda
декември 2021
10-11 февруари 2022
1-ва международна среща
Реус, Испания

Agenda
10-11 февруари 2022
септември 2022
2-ра международна среща
Хага, Нидерландия

Agenda
септември 2022
4.LTTA
3-5 октомври 2022
ЛТТА
Атина, Гърция

Agenda Video

3-5 октомври 2022
февруари 2023
3-та международна среща
Лодз, Полша

Agenda
февруари 2023
11-12 октомври 2023
НМK
Šiauliai, Lithuania

Agenda

11-12 октомври 2023
22 септември 23
МУЛТИПЛИЦИРАЩО СЪБИТИЕ В НИДЕРЛАНДИЯ
Хага, Нидерландия

Agenda

22 септември 23
27 септември 23
МУЛТИПЛИЦИРАЩО СЪБИТИЕ ЛИТВА
Шяуляй, Литва

Agenda

27 септември 23
11 октомври 23
МУЛТИПЛИЦИРАЩО СЪБИТИЕ БЪЛГАРИЯ
София, България

Agenda

11 октомври 23
22 октомври 23
МУЛТИПЛИЦИРАЩО СЪБИТИЕ ПОЛША
Варшава, Полша

Agenda

22 октомври 23
27 октомври 23
МУЛТИПЛИЦИРАЩО СЪБИТИЕ ИСПАНИЯ
Реус, Испания

Agenda

27 октомври 23
29 октомври 23
МУЛТИПЛИЦИРАЩО СЪБИТИЕ ГЪРЦИЯ
Трикала, Гърция

Agenda

29 октомври 23
Skip to content