За проекта

T4T е проект, който цели повишаване капацитета на обучителите и тренинг професионалистите да изграждат и поддържат ефективна групова динамика в дигитална среда и по-добре да ангажират своите онлайн обучаеми.

Пандемията от КОВИД-19 и предизвиканото от нея бързо развитие на образователните технологии създаде нови предизвикателства пред обучителите и тренинг експертите. Повечето от тях трябваше бързо да преминат от присъствена към онлайн среда, в която да гарантират същото ниво на взаимодействие и участие от страна на обучаемите. Същевременно днешните учещи не искат да са пасивни получатели на информация и само да четат дълги текстове от интернет страници или други дигитални ресурси. Те очакват и искат „живо“ взаимодействие както с обучителя, така и с другите участници.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Специфичните цели на проекта T4T са:

  • Повишаване на уменията на обучителите как да изграждат и поддържат ефективна онлайн групова динамика и да осигурят високо ниво на обучителна ефективност в дигитална среда чрез разработване на Насоки и ресурсна библиотека по темата;
  • Повишаване на знанията и уменията на обучителите да осигурят и поддържат високо ниво на взаимодействие и участие на учещите в дигитално провеждани сесии и уроци чрез създаване на интерактивна база данни от практически енергизиращи, подгряващи и закриващи обученията дейности, подходящи за онлайн среда, както и на видео ресурси за тяхното лесно прилагане;
  • Създаване на мрежа от обучители и тренинг професионалисти, работещи в сферата на формалното и неформалното образование;
  • Развитие на междусекторното и международното сътрудничество между партньорските държави и активно споделяне на опит и научени уроци между доставчици на обучение от сферата на формалното, неформалното и иформалното образование.

График

декември 2021
Първоначална среща
Online

Agenda
декември 2021
10-11 февруари 2022
1-ва международна среща
Реус, Испания

Agenda
10-11 февруари 2022
септември 2022
2-ра международна среща
Хага, Нидерландия

Agenda
септември 2022
4.LTTA
3-5 октомври 2022
ЛТТА
Атина, Гърция

Agenda Video

3-5 октомври 2022
февруари 2023
3-та международна среща
Лодз, Полша

Agenda
февруари 2023
НМK
Skip to content