Αποτελεσματα

book

Οδηγός

Οδηγός που απευθύνεται σε εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων για τον καλύτερο τρόπο δημιουργίας αποτελεσματικών δυναμικών ομάδων σε διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης.


resource-library

Βιβλιοθήκη πηγών

Πόροι για τη διατήρηση της αλληλεπίδρασης των διαδικτυακών ομάδων και την ανάδειξη των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πρακτικών. Θα συμπληρώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Πρακτικές ασκήσεις

Δραστηριότητες σχετικά με τη γλώσσα και την επιχειρηματικότητα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις ΤΠΕ, τη χρήση δημιουργικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση και ασκήσεις για άτομα με αναπηρίες.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Στα διαδικτυακά σεμινάρια θα δοκιμαστούν οι δραστηριότητες με πραγματικούς εκπαιδευτικούς και θα παρουσιαστούν πραγματικές μελέτες περίπτωσης για το πώς οι ασκήσεις που αναπτύχθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο