Резултати

book

Насоки

Насоки за обучителите как по-добре да създават ефективна групова динамика в онлайн среда.


resource-library

Ресурсна библиотека

Ресурси за поддържане на групова динамика в онлайн среда и добри европейски практики по темата. Ще допълват Насоките и ще служат като допълнителни материали.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Практически упражнения

Дейности за езикови и предприемачески обучения, преподаване на екологични теми, ИКТ курсове, използване на творчески и креативни дейности в образователния процес и упражнения за хора с увреждания.

pexels-julia-m-cameron-4144294

Уебинари

Уебинарите ще тестват упражненията сред реални обучители и ще служат като учебни примери как разработените дейности могат да бъдат приложени в практиката.

Skip to content