Moduł 4

Tworzenie atrakcyjnych ćwiczeń energetyzujących i rozgrzewających, odpowiednich dla środowiska online i zdalnego nauczania

PDF

Powerpoint

ĆWICZENIA

Skip to content