ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πρακτικές ασκήσεις κατάλληλες για Άτομα με Αναπηρίες

Κατά τη διδασκαλία μέσω του Διαδικτύου, μπορεί να είναι δύσκολο να ενδιαφερθούν τα άτομα με αναπηρίες. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα παρουσιαστούν διάφορες πρακτικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα μαθήματα πιο διασκεδαστικά και να διευκολύνουν ταυτόχρονα τη μάθηση.

Στόχοι

 • Να παρουσιάσετε πρακτικές, αλλά ενδιαφέρουσες ασκήσεις.
 • Να παρέχετε χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία.
 • Να μοιραστείτε μεταξύ σας ιδέες και συμβουλές.

Να είστε σε θέση να κρατήσετε τις/τους εκπαιδευόμενες/-ους απασχολημένες/-ους κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού μαθήματος γλώσσας.

Μπορεί να είναι δύσκολο να εμπλακούν οι εκπαιδευόμενες/-οι σε στην εκμάθηση γλωσσών σε διαδικτυακά μαθήματα. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα παρουσιάσουμε μια σειρά ασκήσεων, για να κάνουμε τα μαθήματα πιο διασκεδαστικά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εκπαιδευόμενες/-οι μαθαίνουν μέσα από τη διαδικασία.

Στόχοι

 • Να επιτύχετε ουσιαστική μάθηση για τις/τους εκπαιδευόμενες/-ους.
 • Να παρέχετε εργαλεία για την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας.
 • Να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευόμενες/-οι τις γνώσεις τους για το λεξιλόγιο και τη γραμματική μιας άλλης γλώσσας.

Συλλέγοντας τις ιδέες σας! Να είστε η/ο επιχειρηματίας, να είστε το αφεντικό!

Το να γίνετε επιχειρηματίας μπορεί να είναι πρόκληση. Ποια είναι τα χρήσιμα εργαλεία και οι απαραίτητες γνώσεις; Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, μπορείτε να εξασκηθείτε στη χρήση αυτών των εργαλείων!

Στόχοι

 • Να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με διάφορα επιχειρηματικά εργαλεία.
 • Να κατανοήσετε τη σημασία της ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
 • Να είστε σε θέση να αξιολογείτε τις ιδιότητες των επιχειρηματιών.

Πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τις/τους εκπαιδευόμενες/-ους, ενώ διδάσκουμε περιβαλλοντικά θέματα;

Το να εργάζεστε σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον και να κρατάτε τις/τους εκπαιδευόμενες/-ους απασχολημένες/-ους μπορεί να είναι μια μεγάλη πρόκληση. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα αποκτήσετε γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να έχετε περισσότρητη εμπλοκή των εκπαιδευομένων κατά τη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων.

Στόχοι

 • Nα είστε σε θέση να παρουσιάσετε πρακτικές ασκήσεις που είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων.
 • Να είστε σε θέση να παρουσιάσετε τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευόμενες/-οι μπορούν να εμπλακούν στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Πώς να χρησιμοποιήσετε καλλιτεχνικές και δημιουργικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της δημιουργικότητας της διαδικτυακής διδασκαλίας και της εμπλοκής των εκπαιδευομένων;

Μπορεί να είναι πρόκληση να διατηρηθεί η δέσμευση των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια διαδικτυακών μαθημάτων και συναντήσεων. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα παρουσιάσουμε μερικές χρήσιμες προσεγγίσεις και ασκήσεις για το πώς να φέρετε φρέσκο αέρα στα μαθήματα, τις συνεδρίες και τις συναντήσεις σας μέσω καλλιτεχνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Στόχοι

 • Να είστε σε θέση να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργικότητα της διαδικτυακής διδασκαλίας.
 • Να είστε σε θέση να μοιραστείτε χρήσιμες ιδέες για το πώς να χρησιμοποιήσετε καλλιτεχνικές και δημιουργικές δραστηριότητες σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
 • Να πάρετε έμπνευση για το πώς να διαφοροποιήσετε τη διαδικτυακή σας διδασκαλία και τις ρουτίνες συναντήσεων και να κρατήσετε τις/τους εκπαιδευόμενες/-ους σας απασχολημένες/-ους.

Κρατήστε τις/τους εκπαιδευόμενές/-ούς σας ενεργές/-ους κατά τη διάρκεια διαδικτυακών εκπαιδεύσεων ΤΠΕ.

Η διατήρηση της δέσμευσης των εκπαιδευομένων, ενώ εργάζονται σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, ακόμη και κατά τη διάρκεια μαθημάτων ΤΠΕ, τα οποία συνδέονται στενά με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα παρουσιάσουμε ορισμένες χρήσιμες ασκήσεις για τις/τους εκπαιδεύτριες/-τές, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους εργασία.

Στόχοι

 • Να είστε σε θέση να παρουσιάσετε πρακτικές ασκήσεις που είναι κατάλληλες για τις εκπαιδεύσεις ΤΠΕ.
 • Να είστε σε θέση να παρουσιάσετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμπεριλάβετε δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία στην εκπαιδευτική συνεδρία
 • Να είστε σε θέση να μοιραστείτε ιδέες για το πώς να σπάσετε τη ρουτίνα της διαδικτυακής διδασκαλίας και να κρατήσετε τις/τους εκπαιδευόμενες/-ους ενεργές/-ούς και συγκεντρωμένες/-ους.
Ga naar de inhoud