Συνεργατες

Θα θέλατε να γνωρίσετε όλη την ομάδα.

SPAIN

DomSpain

Η DomSpain είναι μια εταιρεία κατάρτισης και παροχής συμβουλών που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό. Η DomSpain διαθέτει μια ομάδα πληροφορικής με υψηλά προσόντα που έχει υλοποιήσει διάφορα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που αφορούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών. Η DomSpain είναι μέλος της EAEA, του EFVET και της International E-Learning Association, ενός διεθνούς δικτύου επαγγελματιών, ερευνητών/-τριών και φοιτητών/-τριών στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. Συμμετέχει, επίσης, στο Σύμφωνο της ΕΕ για τις δεξιότητες.

Το τμήμα κατάρτισης της DomSpain αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις κύριες κατευθύνσεις:

 • μαθήματα και εργαστήρια για ενήλικες εκπαιδευόμενους/-ες, συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, ΤΠΕ, μαγειρικής, χορού και μαθημάτων προσωπικής ανάπτυξης.
 • επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: ΤΠΕ, ξένες γλώσσες, απασχολησιμότητα, μάθηση με βάση την εργασία.
 • εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς που εστιάζουν στη βελτίωση των ικανοτήτων ξένων γλωσσών, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και νέων μεθόδων διδασκαλίας, μικτή μάθηση.
 • εξωσχολικές δραστηριότητες για μαθητές/-τριες και γονείς, συμπεριλαμβανομένων των ξένων γλωσσών, της ρομποτικής, της κωδικοποίησης και της ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

GREECE

MYARTIST

Αντλώντας έμπνευση από το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινωνίας, [και] να απολαμβάνουν τις τέχνες», η MYARTIST είναι μια γέφυρα μεταξύ καλλιτεχνών και κοινωνίας.

Η MYARTIST είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή στην επανένταξη, μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης, κοινωνικά ευάλωτων και περιθωριοποιημένων καλλιτεχνών/καλλιτέχνιδων (άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι/ες, πρώην κρατούμενοι/ες, πρώην εξαρτημένοι/ες, κ.λπ.).

Η MYARTIST προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης, καθοδήγησης, mentoring και συμβουλευτικής σε αποφοίτους/απόφοιτες Σχολών Καλών Τεχνών, καλώντας τις εταιρείες να «υιοθετήσουν» έναν/μια καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδα και να αναλάβουν τα λειτουργικά έξοδά του/της (προκειμένου να δημιουργήσουν έναν πίνακα, ένα γλυπτό, να οργανώσουν μια φωτογραφική έκθεση , κ.λπ.). Η MYARTIST φέρνει δημιουργικά ταλέντα σε επαφή με εταιρείες αριστείας. Από τη συνέργεια μεταξύ της εταιρείας και του/της καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδος, γεννιέται μια άνευ προηγουμένου συλλογή τέχνης, μια εξαιρετική και καινοτόμος μαρτυρία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ταυτότητας ενός/μιας καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδος.

Με αυτόν τον τρόπο, η MYARTIST στοχεύει να αναδείξει την τέχνη ως ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών λαών, πολιτισμών και παγκόσμιων απόψεων, για να ενθαρρύνει την ανοχή και την αλληλεγγύη στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης μεταξύ του/της καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδος και των πιο συναρπαστικών θεμάτων της εποχής μας.

Lithuania

EDUPRO

Ο VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP-EDUPRO) είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός περιφερειακός οργανισμός που ερευνά, αναπτύσσει, οργανώνει, παρέχει, συντονίζει και επιβλέπει εκπαιδεύσεις στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης για διάφορες ομάδες-στόχους, καθώς και για εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων και εθελοντές/-τριες.

Ο οργανισμός επιδιώκει να:

 • να προωθήσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει τις αρχές του προγράμματος δια βίου μάθησης στον τομέα της μη τυπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης δεξιοτήτων, βελτίωσης.
 • να δημιουργήσει προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για επαγγελματίες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικοποίησης κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων.
 • οργάνωση κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, εργαστήρια για παιδιά, για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
 • προετοιμασία, υλοποίηση εθνικών και χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων στον τομέα της προώθησης και ανάπτυξης της ψηφιακής εκπαίδευσης, καθώς και ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της δημιουργίας της κοινωνίας των πολιτών και της ενδυνάμωσης των ανθρώπων.

Ο οργανισμός EDUPRO εργάζεται προς δύο κύριες κατευθύνσεις:

 1. Πραγματοποιεί διάφορα μαθήματα κατάρτισης, σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων πρακτικών δραστηριοτήτων) για εκπαιδευτές /-τριες ενηλίκων, καθώς και για εκπαιδευτικούς και παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής, διαμεσολάβησης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, για να εξασφαλίσει την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη.
 2. Συμβάλλει στην προσέγγιση διαφόρων καινοτομιών, νέων εργαλείων εργασίας, τεχνολογιών στον τομέα της γενικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, αναπτύσσοντας ψηφιακές ικανότητες και ικανότητες στα μέσα επικοινωνίας ενηλίκων και παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής προσαρμογή τους στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και τις απαιτήσεις του.

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμμετέχουν ενήλικες όλων των ηλικιών, ξεκινώντας από επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές/-τριες, καθώς και επιχειρηματίες, κοινότητες, εθελοντές/-τριες κ.λπ. και καταλήγοντας σε ευάλωτες ομάδες, π.χ.: μακροχρόνια άνεργους, άτομα με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα κ.λπ

Bulgaria

ARTIED

To στούντιο δημιουργικής απασχόλησης ARTIED επικεντρώνεται γύρω από τις έννοιες της εκτίμησης της τέχνης και της εκπαίδευσης εμπνευσμένης από την τέχνη. Τα μέλη της οργάνωσης θεωρούν ότι «η τέχνη έχει νόημα και μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας».

Οι στόχοι της οργάνωσης είναι σε 3 κύριες κατευθύνσεις:

 1. να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να μειώσουν τα επίπεδα άγχους που προέρχονται από την καθημερινή τους ρουτίνα και να απολαύσουν τη ζωή μέσω της τέχνης και σε αρμονία πάντα με τη φύση. Ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό είναι να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε την εκτίμηση της τέχνης για να κατανοούμε και «επεξηγούμε» τα κρυμμένα μηνύματα στα έργα τέχνης. Αυτό μας βοηθά να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας και να αναζητήσουμε (και να αποκαλύψουμε) το δικό μας νόημα στη ζωή.
 2. να καταδείξει ότι η τέχνη σε όλες τις μορφές της ενισχύει τη δημιουργικότητά μας και την out-of-the-box” σκέψη μας, μας βοηθά να σπάσουμε τα στερεότυπα, αυξάνει τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και μας γεμίζει με θετικά συναισθήματα. Γι’ αυτό, πρέπει συνεχώς να τα καλλιεργούμε και να τα ασκούμε.
 3. να ενθαρρύνει διαρκώς την επιχειρηματικότητα, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων που εμπνέονται από την τέχνη και τη χειροτεχνία, καθώς και το «άνοιγμα» του πολιτιστικού τομέα στα άτομα με αναπηρία.

Για να επιτύχει όλα αυτά, η ARTIED διοργανώνει σύντομες εκπαιδευτικές συνεδρίες, συνεδρίες εκτίμησης της τέχνης και εκπαιδεύσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα. Οι συνεδρίες αυτές προκαλούν την περιέργεια των εκπαιδευόμενων για διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα, στυλ, καλλιτέχνες/-χνιδες και έργα από την κλασική, τη σύγχρονη και τη μεταμοντέρνα τέχνη, αλλά και τους/τις βοηθούν να ξεπεράσουν το φόβο να μιλήσουν για έργα τέχνης και τα συναισθήματα που προκαλούν. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να ρίξουν μια «εσωτερική ματιά» στα έργα τέχνης, να μάθουν πώς να τα αναλύουν και να κάνουν νέους δεσμούς και συσχετισμούς πέρα από τα πράγματα, που είναι ορατά με την πρώτη ματιά. Διοργανώνει, επίσης, ειδικές συνεδρίες και δραστηριότητες τέχνης για ηλικιωμένα άτομα και άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ, για να υποστηρίξει την ενεργό γήρανση και την κοινωνική τους ένταξη.

Netherlands

VI ONE

Η VIOne Consultancy ιδρύθηκε το 2019 ως ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης, του coaching, του mentoring, της ψηφιοποίησης, της ψυχικής υγείας, των υπηρεσιών για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και των παρεμβάσεων σε κρίση, της κατάρτισης ενηλίκων και της διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα, εμπλέκουμε ολόκληρες κοινότητες σε κοινωνικά έργα και προγράμματα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο παρέχοντας τις υπηρεσίες μας σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας ως εταιρεία είναι η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και μεθόδων, τις οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη στα προγράμματα συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Προκαλούμε διαρκώς τους εαυτούς μας να χρησιμοποιούμε τις πιο πρόσφατες αποδεδειγμένες μεθοδολογίες και εργαλεία με ολοκληρωμένο τρόπο και να τις συνδυάζουμε με νεοαναπτυγμένες τεχνικές και ψηφιακή τεχνολογία, ώστε να εξασφαλίσουμε εις βάθος μάθηση και να επιτυγχάνουμε μια μακροχρόνια διαφορά.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ:

 • Να παρέχουμε συνεχή βελτίωση, βιώσιμη ανάπτυξη και ευτυχία σε ανθρώπους και οργανισμούς.
 • Να συμβάλλουμε στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση και καινοτομία στον τομέα της δια βίου μάθησης και της αυτοφροντίδας.
 • Να διαμορφώνουμε συστήματα κινήτρων για εφαρμογή στην κοινωνία των πολιτών.
 • Να επιτύχουμε ένα μακροχρόνιο αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο με ακεραιότητα και συνεργασία.

Poland

SAN

Το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Πολωνία, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας. Παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε φοιτητές /φοιτήτριες από όλον τον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε μεγάλες πόλεις της Πολωνίας και στην πανεπιστημιούπολη του παραρτήματος στο Λονδίνο. Το Ίδρυμα διαθέτει, επίσης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), διδακτορικές σπουδές και ένα μοναδικό στο είδος του αμερικανικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Clark. Στις εκπαιδευτικές κατατάξεις, που δημοσιεύονται από τα έγκυρα εθνικά περιοδικά, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται πολύ ψηλά. Υπάρχουν 18 τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων Διοίκησης, Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Εθνικής Ασφάλειας και Σπουδών Πληροφορικής.

Στόχος του Πανεπιστημίου είναι να εξοπλίσει τους/τις φοιτητές/-τριες και τους/τις αποφοίτους /-ες με εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου, όλα τα προγράμματα αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με συνεργαζόμενες εταιρείες και ιδρύματα και παρέχουν στους/τις φοιτητές/-τριες την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών οργανισμών, ενώσεων και ιδρυμάτων, καθώς και με τοπικές και εθνικές Αρχές.

Εκτός από την κύρια δραστηριότητά του, το Πανεπιστήμιο είναι ένα σημαντικό Ίδρυμα Δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων (LLL) που προσφέρει διάφορα μαθήματα για ενήλικες. Πολλές από τις δραστηριότητές του βασίζονται στη στενή συνεργασία με φορείς του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για τους οποίους διοργανώνει εκπαιδεύσεις και μελέτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο