Ενότητα 3

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

PDF

Powerpoint

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο