УЕБИНАРИ

Практически упражнения, подходящи за хора с увреждания

Когато преподаваме онлайн, може да е трудно да задържим вниманието на хората с увреждания. В този уебинар ще видите няколко практически упражнения, които ще направят обучителните ви сесии по-забавни и същевременно – ще подпомогнат процеса на учене.

Цели

 • Да представи интересни практически упражнения;
 • Да демонстрира подходящи дигитални инструменти;
 • Да сподели полезни подходи и идеи.

Да задържим обучаемите ангажирани по време на онлайн езиково обучение

Може да е голямо предизвикателство да задържим вниманието на обучаемите по време на онлайн езиков курс. В този уебинар ще представим серия от енергизиращи упражнения, за да направите вашите уроци по-забавни и да гарантирате, че обучаемите напредват с материала.

Цели

 • Да гарантира напредъка на обучаемите;
 • Да представи нови подходи при преподаването на чужд език;
 • Да поощри обучаемите да използват речниковия си запас и граматическите си познания на чужд език.

Да съберем идеи! Да бъдем предприемачи! Да бъдем ръководители!

Да бъдем предприемачи може да е голямо предизвикателство. Какви са основните познания, които трябва да имаме? В този уебинар ще можете да упражните различни инструменти по темата!

Цели

 • Да научат повече за различните инструменти за бизнес и предприемачество;
 • Да разберат важността на приоритизирането;
 • Да могат да оценяват качествата на предприемачите.

Как да ангажираме обучаемите по екологични теми?

Когато преподаваме в онлайн среда, задържането на вниманието на учещите може да е голямо предизвикателство. В този уебинар ще научите повече как да ангажирате обучаемите, когато преподавате екологични теми.

Цели

 • Да представи практически упражнения, подходящи за обучение по екологични теми;
 • Да покаже как обучаемите могат да бъдат ангажирани в онлайн среда.

Как да използваме артистични и творчески дейности за повишаване на онлайн креативността и ангажираността на обучаемите?

Може да е голямо предизвикателство да задържим ангажираността на обучаемите по време на онлайн сесиите и срещите. В този уебинар ще представим полезни подходи и упражнения как да внесете свеж полъх във вашите сесии и срещи, като използвате артистични и творчески дейности.

Цели

 • Да даде полезни съвети за онлайн обучителната креативност;
 • Да сподели идеи как да използваме артистичните и творчески дейности в онлайн среда;
 • Да вдъхнови участниците как да разнообразят сесиите и срещите си и да запазят ангажираността на обучаемите в онлайн среда.

Да запазим активността на обучаемите в ИКТ курсовете

Запазването на ангажираността на обучаемите в онлайн среда може да е предизвикателство дори по време на компютърно обучение, което е тясно свързано с дигиталните технологии. В уебинара ще ви представим интересни упражнения, които могат да подпомогнат ежедневната работа на обучителите.

Цели

 • Да представи практически упражнения, които са подходящи за ИКТ обучения;
 • Да покаже как популярните дигитални инструменти могат да бъдат включени в обучителните сесии;
 • Да сподели идеи как да „разчупим“ рутината в онлайн обученията и да запазим обучаемите активни и ангажирани.
Skip to content