Модул 5

Повишаване на обучителната креативност в онлайн среда и ангажиране на обучаемите чрез артистични и творчески дейности

PDF

Powerpoint

Тест за самооценка

Skip to content