Модул 4

Създаване на увлекателни енергизиращи упражнения, подходящи за онлайн среда и дистанционно обучение

PDF

Powerpoint

Тест за самооценка

Skip to content