Модул 3

Особености на ангажирането на обучаемите и работа в малки групи в онлайн обучителна среда

PDF

Powerpoint

Тест за самооценка

Skip to content