Модул 2

Дигитални инструменти и софтуер за поддържане на ефективно онлайн взаимодействие

PDF

Powerpoint

Тест за самооценка

Skip to content