Модул 1

Особености на онлайн обучителната среда в сравнение с присъствената и смесеното (хибридното) обучение

PDF

Powerpoint

Тест за самооценка

Skip to content